wstęp - malarstwo, poezja

Przejdź do treści

wstęp


Słowo wstępne

        Świat wierszy Piotra Kowieskiego, urodzonego w 1968 r. w Białej Podlaskiej, artysty plastyka,  muzyka, poety i prozaika to labirynt barwny, tajemniczy i niepokojący. Im bardziej się weń zagłębiamy tym więcej odkrywamy tropów przekazywanych Czytelnikom na gorąco.
       Dominuje wielość i różnorodność  pomysłów od narracji „malowania słowem jak pędzlem” do często nieprzewidywalnej rzeczywistości. Małość
i zgubienie ludzkiego losu przemija, bowiem zawsze zwycięża chęć życia. Podmiot liryczny (Ja) jest w ciągłym ruchu, przemieszcza się, jest ciekawy świata, który nas otacza. Symbioza przyrody
z człowiekiem daje mu radość i wskazuje na olbrzymią wrażliwość poety oraz trafność Jego obserwacji.
      Bogactwo słownictwa i różnorodnych przeżyć świadczy o dojrzałości artystycznej Piotra Kowieskiego. Warto więc zajrzeć do kolejnego zbiorku poety i razem z Nim powędrować w głąb ludzkiej wyobraźni. Serdecznie zapraszam do ciekawej
i oryginalnej lektury.

Ryszard Kornacki


502186577

Wróć do spisu treści