poezja - malarstwo, poezja

Przejdź do treści

poezja

 Piotr Kowieski jako  poeta zadebiutował w 2015 roku drukując swoje wiersze najpierw w "Gościńcu Bialskim", a następnie w "Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym" .  Jego wiersze drukowane były także w Mińsku na Białorusi( miesięcznik "Maładost"), miesięczniku literackim "Akant" (Bydgoszcz) oraz w antologiach Poeci Polscy ( wydania z roku 2016 i z roku 2018). W roku 2016 został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego ( I nagroda w kategorii prozy)
Tomik poezji Piotra Kowieskiego pt "Oswajanie ciszy" wydany został przez Towarzystwo Miłośników Podlasia w ramach serii Biblioteczki  Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego w 2017r.         
WYBRANE WIERSZE

502186577

Wróć do spisu treści