poezja - malarstwo, poezja

Przejdź do treści

poezja

Piotr Kowieski jako  poeta zadebiutował w 2015 roku drukując swoje wiersze najpierw w "Gościńcu Bialskim",                                      
a następnie w "Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym"
Jego wiersze drukowane były także w Mińsku na Białorusi( miesięcznik "Maładost"), miesięczniku literackim "Akant" (Bydgoszcz)
oraz w antologiach Poeci Polscy ( wydania z roku 2016 i z roku 2018).
W roku 2016 został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego ( I nagroda w kategorii prozy)
Tomik poezji Piotra Kowieskiego pt "Oswajanie ciszy" wydany został przez Towarzystwo Miłośników Podlasia w ramach serii Biblioteczki  Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego w 2017r.                                                                  


We Wrześniu 2021 roku  ukazał się drugi tomik wierszy Piotra Kowieskiego "moje nieba" Książeczka wydana została przez    
Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej w ramach serii Biblioteczki Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego.
Do nabycia tamże.
WYBRANE WIERSZE

502186577

Wróć do spisu treści